สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. ชลบุรี เขต 2
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 81.00 วัดป่าแก้ว  
ทอง จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 86.00 อนุบาลพนัสศึกษาลัย  
ทอง ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 94.33 วัดศรีประชาราม ชนะเลิศ
ทอง พูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ 81.33 บ้านคลองมือไทร  
ทอง กิจกรรมสภานักเรียน (ทีม 7-10 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน 93.30 วัดนากระรอก ชนะเลิศ
ทอง เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย 85.00 อนุบาลเกาะจันทน์ ชนะเลิศ
ทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ 80.00 เทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ 86.67 อนุบาลเกาะจันทน์ รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง ซอด้วง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 91.00 บ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) ชนะเลิศ
ทอง ซออู้ (เดี่ยว)ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 95.33 บ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) ชนะเลิศ
ทอง จะเข้ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 96.33 บ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) ชนะเลิศ
ทอง ขลุ่ยเพียงออ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 96.00 บ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ก (ทีมไม่เกิน 40 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ-ดนตรี 90.10 บ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข (ทีมไม่เกิน 40 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ-ดนตรี 84.00 อนุบาลเกาะจันทน์  
ทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 86.67 บ้านคลองตาเพชร ชนะเลิศ
ทอง ขับร้องเพลงสากล ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 80.67 อนุบาลเกาะจันทน์  
ทอง การประกวดวงดนตรีสตริง (ทีม 3-6 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 89.00 บ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ทีมไม่เกิน 16 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 89.20 สวนป่าเขาชะอางค์  
ทอง เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ 86.67 อนุบาลเกาะจันทน์  
ทอง สวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ (ทีม 10 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ 91.00 บ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง สวดมนต์บาลีแปลไทย (ทีม 10 คน) ชั้น ป.1-ม.3 สังคมศึกษาฯ 90.67 บ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) ชนะเลิศ
เงิน หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ (ซูโม่) ชั้น ป.1-6 (ทีม 3 คน) หุ่นยนต์ 72.00 บ้านตลาดเนินหิน  
เข้าร่วม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ 32.00 บ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐)