สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. ชลบุรี เขต 3
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง การร้อยมาลัยดอกไม้สด (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 85.33 วัดรังษีสุทธาวาส  
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ กศ.พิเศษ-การงานฯ 82.33 ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว  
ทอง สวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 85.00 บ้านทางตรง  
ทอง สวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 85.00 บ้านทางตรง  
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกายฯ กศ.พิเศษ-ไทย 89.33 วัดหนองเกตุใหญ่ รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการได้ยิน กศ.พิเศษ-ศิลปะ 86.33 ชุมชนบ้านหนองปรือ  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกาย กศ.พิเศษ-ศิลปะ 84.30 บ้านเขาหิน  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกาย กศ.พิเศษ-ศิลปะ 88.00 วัดบุญสัมพันธ์  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกาย กศ.พิเศษ-ศิลปะ 89.66 บ้านเขาหิน  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ศิลปะ 94.00 บ้านสัตหีบ รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 90.30 เมืองพัทยา 7 รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 83.00 ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว  
ทอง ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 93.67 บ้านเนินพลับหวาน รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ 93.00 บ้านเนินพลับหวาน รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง กิจกรรมสภานักเรียน (ทีม 7-10 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน 87.90 บ้านเนินพลับหวาน  
ทอง หนังสือเล่มเล็ก(ทีม 3 คน) ชั้น ม. 1-3 พัฒนาผู้เรียน 84.70 ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว ชนะเลิศ
ทอง ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 90.00 อักษรเทพประสิทธิ์ รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 82.00 วัดสุทธาวาส  
ทอง ละครคุณธรรม (ทีม 15-20 คน) ชั้น ป.1-ม.3 สังคมศึกษาฯ 90.75 บ้านเนินพลับหวาน  
ทอง ละครประวัติศาสตร์ (ทีม 15-20 คน) ชั้น ป.1-ม.3 สังคมศึกษาฯ 97.20 บ้านเนินพลับหวาน รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ 95.00 บ้านโป่งสะเก็ต  
ทอง หุ่นยนต์อัตโนมัติ (กู้ภัย) ชั้น ป.1-6 (ทีม 3 คน) หุ่นยนต์ 96.00 วัดหนองขาม  
เงิน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเห็น กศ.พิเศษ-ศิลปะ 77.00 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)  
เงิน โครงงานคณิตศาสตร์ สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ 70.00 บ้านเนินพลับหวาน  
เงิน ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 78.33 วัดบุญสัมพันธ์  
เงิน ขับขานประสานเสียง (ทีมไม่เกิน 40 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 70.90 บ้านทุ่งคา  
เงิน นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ทีมไม่เกิน 16 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 77.20 บ้านทุ่งกราด