สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. ชัยนาท
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (บกพร่องทางการเรียนรู้) กศ.พิเศษ-ไทย 86.00 ชุมชนวัดวังเคียน  
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-ไทย 85.00 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-ศิลปะ 83.00 วัดถ้ำเข้  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ศิลปะ 91.00 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ศิลปะ 84.00 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกาย กศ.พิเศษ-ศิลปะ 93.33 วัดกำแพง รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 การงานอาชีพฯ 90.33 วัดธรรมิกาวาส  
ทอง การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 80.00 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)  
ทอง การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 84.33 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)  
ทอง การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ 81.83 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)  
ทอง ขลุ่ยเพียงออ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 97.67 วัดวังหมัน ชนะเลิศ
ทอง วงปี่พาทไม้แข็งเครื่องคู่ (ทีม 12 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 84.60 เทพรัตน์  
ทอง มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ 96.67 วัดศรีวิชัย รองชนะเลิศอันดับ 1
เข้าร่วม ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกาย กศ.พิเศษ-ศิลปะ 0.00 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)