สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. ชุมพร เขต 1
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเห็น กศ.พิเศษ-ไทย 87.87 ชุมชนบ้านนาชะอัง  
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ กศ.พิเศษ-ไทย 92.00 ชุมชนมาบอำมฤต ชนะเลิศ
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ไทย 82.50 บ้านหาดใน  
ทอง หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (บกพร่องทางการเรียนรู้) กศ.พิเศษ-ไทย 85.00 บ้านท่ามะปริง  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 ออทิสติก กศ.พิเศษ-ศิลปะ 85.33 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเห็น กศ.พิเศษ-ศิลปะ 93.33 บ้านร้านตัดผม รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-ศิลปะ 89.33 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 89.00 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 98.33 เทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ชนะเลิศ
ทอง การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 83.00 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)  
ทอง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D Animation (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ 82.00 บ้านทรายขาว  
ทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ 83.00 วัดหัวกรูด  
ทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท)(ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย 82.00 บ้านดอนไทรงาม  
ทอง ระนาดเอก (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 88.00 บ้านจันทึง  
ทอง ระนาดทุ้ม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 83.00 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี  
ทอง ฆ้องวงใหญ่ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 85.00 บ้านเนินทอง  
ทอง ฆ้องวงเล็ก (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 89.00 บ้านจันทึง  
ทอง ซออู้ (เดี่ยว)ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 89.66 วัดดอนทรายแก้ว  
ทอง วงเครื่องสายวงเล็ก (ทีม 8-9 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 82.60 บ้านจันทึง  
ทอง วงปี่พาทไม้แข็งเครื่องคู่ (ทีม 12 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 85.40 บ้านจันทึง รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ก (ทีมไม่เกิน 40 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ-ดนตรี 84.10 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)  
ทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 86.33 บ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 81.00 อนุบาลชุมพร  
ทอง ระบำมาตรฐาน (ทีม 6-12คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 81.40 วัดพิชัยยาราม  
ทอง ภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ 93.67 วัดพิชัยยาราม รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ 86.40 อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ชนะเลิศ
ทอง ภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-6 สังคมศึกษาฯ 90.00 บ้านบางคอย  
ทอง ละครประวัติศาสตร์ (ทีม 15-20 คน) ชั้น ป.1-ม.3 สังคมศึกษาฯ 90.00 บ้านคันธทรัพย์  
ทอง หุ่นยนต์บังคับมือ (หนอนวิ่งเร็ว) ชั้น ป.1-6 (ทีม 3 คน) หุ่นยนต์ 98.00 บ้านคอกม้า ชนะเลิศ
ทอง หุ่นยนต์บังคับมือ (ไตรกีฬา) ชั้น ม.1-3 (ทีม 3 คน) หุ่นยนต์ 95.00 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) รองชนะเลิศอันดับ 1
เงิน นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-ไทย 78.67 อนุบาลท่าแซะ  
เงิน โครงงานคณิตศาสตร์ บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ 75.00 บ้านบางจาก  
เงิน พูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ 79.16 บ้านร้านตัดผม  
เงิน การพูดเพื่ออาชีพ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ 71.66 บ้านคันธทรัพย์  
เงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย 73.00 บ้านดอนไทรงาม  
เงิน ซอด้วง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 78.30 วัดดอนทรายแก้ว  
เงิน จะเข้ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 77.00 บ้านจันทึง  
เงิน ขลุ่ยเพียงออ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 77.33 บ้านเนินทอง  
เงิน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 76.00 เทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)  
เงิน ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 79.33 บ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา)  
เงิน มายากล (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 76.80 บ้านชุมโค  
ทองแดง การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ 67.75 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์  
ทองแดง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 พัฒนาผู้เรียน 68.67 ชุมชนมาบอำมฤต  
ทองแดง โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Thailand 4.0) ชั้น ม.1-3 หุ่นยนต์ 66.78 ประชานิคม 4  
ทองแดง หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ (ซูโม่) ชั้น ป.1-6 (ทีม 3 คน) หุ่นยนต์ 67.00 บ้านคอกม้า  
เข้าร่วม เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ชั้น ม.1-3 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย 16.51 ประชานิคม 2