สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. ตราด
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 90.00 อนุบาลตราด  
ทอง ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 94.33 บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ 84.00 บ้านหนองบอน  
ทอง คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ 88.00 บ้านหนองบอน  
ทอง การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 80.00 อนุบาลตราด  
ทอง กิจกรรมสภานักเรียน (ทีม 7-10 คน) ชั้น ป.1-6 พัฒนาผู้เรียน 84.36 อนุบาลวัดคลองใหญ่  
ทอง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 พัฒนาผู้เรียน 81.67 คลองขวาง รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) (ทีมไม่เกิน 5 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน 82.00 บ้านคลองประทุน รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.1-3 ภาษาไทย 94.00 สุนันทาวิทยา ชนะเลิศ
ทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท)(ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย 85.00 บ้านดอนสูง รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย 84.16 บ้านเนินตาล  
ทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ 82.00 คลองขวาง  
ทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 80.00 บ้านหนองบอน  
ทอง เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ 85.00 บ้านเนินตาล รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ 86.00 บ้านเนินตาล รองชนะเลิศอันดับ 2
เงิน ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 78.00 อนุบาลวัดคลองใหญ่  
เงิน นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก กศ.พิเศษ-ไทย 77.00 บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)  
เงิน สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ 75.00 อนุบาลตราด  
ทองแดง หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป. 4-6 พัฒนาผู้เรียน 67.50 คลองขวาง  
ทองแดง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ 64.00 อนุบาลตราด  
เข้าร่วม สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ 36.00 วัดสลักเพชร  
เข้าร่วม เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย 50.98 บ้านเนินตาล  
เข้าร่วม อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย 38.00 บ้านคลองพร้าว