สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. ตาก เขต 1
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง ทำอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-การงานฯ 87.00 ราชประชานุเคราะห์ 55  
ทอง ประดิษฐ์งานใบตอง บายสีปากชาม (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-การงานฯ 94.00 บ้านท่าไม้แดง รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-ไทย 80.00 ราชประชานุเคราะห์ 55  
ทอง การจัดสวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 94.33 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา  
ทอง กิจกรรมสภานักเรียน (ทีม 7-10 คน) ชั้น ป.1-6 พัฒนาผู้เรียน 90.40 บ้านหนองร่ม ชนะเลิศ
ทอง ฆ้องวงเล็ก (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 83.00 ตากสินราชานุสรณ์  
ทอง วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ก (ทีมไม่เกิน 40 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ-ดนตรี 83.70 ตากสินราชานุสรณ์  
ทอง ละครประวัติศาสตร์ (ทีม 15-20 คน) ชั้น ป.1-ม.3 สังคมศึกษาฯ 96.40 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา  
ทอง เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ 88.50 หมู่บ้านตัวอย่าง  
เงิน การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-การงานฯ 77.00 ราชประชานุเคราะห์ 55  
เงิน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท)(ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย 76.00 บ้านใหม่สามัคคี  
เงิน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย 78.60 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์  
เงิน ระบำมาตรฐาน (ทีม 6-12คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 78.00 ตากสินราชานุสรณ์  
เงิน ระบำมาตรฐาน (ทีม 6-12คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 79.80 ตากสินราชานุสรณ์  
ทองแดง เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ชั้น ม.1-3 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย 67.25 ตากสินราชานุสรณ์  
ทองแดง หุ่นยนต์บังคับมือ (ไตรกีฬา) ชั้น ม.1-3 (ทีม 3 คน) หุ่นยนต์ 65.00 ดงซ่อมพิทยาคม  
เข้าร่วม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ 30.00 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม