สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. ตาก เขต 2
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง ประดิษฐ์งานใบตอง บายสีปากชาม (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-การงานฯ 97.00 รวมไทยพัฒนา 3 ชนะเลิศ
ทอง ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-การงานฯ 93.00 บ้านเจดีย์โคะ รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-การงานฯ 84.99 บ้านปูเต้อ  
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกายฯ กศ.พิเศษ-การงานฯ 87.65 รวมไทยพัฒนา 5  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกาย กศ.พิเศษ-ศิลปะ 91.67 รวมไทยพัฒนา 3 รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-ศิลปะ 83.00 บ้านแม่ตาว  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ศิลปะ 93.00 บ้านจกปก  
ทอง มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการได้ยิน กศ.พิเศษ-สังคมฯ 92.67 บ้านหนองบัว  
ทอง มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-สังคมฯ 92.30 บ้านเจดีย์โคะ  
ทอง มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-สังคมฯ 86.00 บ้านเจดีย์โคะ  
ทอง การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 80.33 ชุมชนบ้านท่าสองยาง  
ทอง การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 83.00 บ้านห้วยบง  
ทอง โครงงานคณิตศาสตร์ บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ 88.00 ชุมชนบ้านท่าสองยาง รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 84.00 บ้านวาเล่ย์ ชนะเลิศ
ทอง พูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ 91.33 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ชนะเลิศ
ทอง เครื่องร่อนแบบเดินตาม (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 นักบินน้อย 98.28 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง การปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ปฐมวัย 81.00 บ้านร่มเกล้า 2  
ทอง ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 80.67 บ้านเจดีย์โคะ  
ทอง การประกวดวงดนตรีสตริง (ทีม 3-6 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 83.00 บ้านแม่ตาว  
ทอง วาดภาพลายเส้น Drawing (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 92.00 ชุมชนบ้านท่าสองยาง รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ 86.20 ภัทรวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ 87.17 บ้านยะพอ  
เงิน นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก กศ.พิเศษ-ไทย 75.00 แม่สอด  
เงิน คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.4-6 ภาษาไทย 78.00 บ้านแม่อุสุวิทยา  
เงิน คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ม.1-3 ภาษาไทย 77.00 บ้านเจดีย์โคะ  
เงิน ระบำมาตรฐาน (ทีม 6-12คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 74.80 ชุมชนบ้านท่าสองยาง  
เงิน ระบำมาตรฐาน (ทีม 6-12คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 79.40 ชุมชนบ้านท่าสองยาง  
ทองแดง อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 คณิตศาสตร์ 65.00 ภัทรวิทยา  
ทองแดง โครงงานคณิตศาสตร์ สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ 69.00 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง  
ทองแดง หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป. 4-6 พัฒนาผู้เรียน 66.50 บ้านแม่ตาว  
ทองแดง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท)(ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย 67.00 ชุมชนบ้านพบพระ  
ทองแดง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย 67.00 ชุมชนบ้านพบพระ  
ทองแดง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย 67.00 ไทยรัฐวิทยา ๖๑  
ทองแดง ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 69.67 บ้านวาเล่ย์  
ทองแดง เขียนภาพไทยประเพณี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 67.00 รวมไทยพัฒนา 4  
เข้าร่วม เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ชั้น ป.4-ป.6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย 38.89 บ้านแม่วะหลวง