สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. นครนายก
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง ทำอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-การงานฯ 85.60 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)  
ทอง ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 87.00 วัดพราหมณี  
ทอง มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการได้ยิน กศ.พิเศษ-สังคมฯ 98.66 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) ชนะเลิศ
ทอง พูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ 82.33 เหลียนหัว  
ทอง เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ชั้น ม.1-3 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย 100.00 วัดบ้านพริก ชนะเลิศ
ทอง เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ชั้น ม.1-3 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย 80.25 วัดบ้านพริก  
เงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย 71.00 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ  
ทองแดง โครงงานคณิตศาสตร์ สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ 66.00 บ้านเขาเพิ่ม  
ทองแดง หุ่นยนต์อัตโนมัติ (กู้ภัย) ชั้น ป.1-6 (ทีม 3 คน) หุ่นยนต์ 63.00 วัดวังไทร  
เข้าร่วม อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย 36.00 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ