สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. นครปฐม เขต 2
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ไทย 81.33 วัดศรีมหาโพธิ์  
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ไทย 89.00 วัดศรีมหาโพธิ์  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ออทิสติก กศ.พิเศษ-ศิลปะ 93.00 วัดหอมเกร็ด รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 91.67 วัดกลางบางแก้ว  
ทอง การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 83.67 นาคประสิทธิ์  
ทอง คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ 80.00 วัดศรีมหาโพธิ์  
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 คอมพิวเตอร์ 80.00 บ้านคลองใหม่  
ทอง เครื่องร่อนแบบเดินตาม (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 นักบินน้อย 94.17 วัดดอนหวาย  
ทอง การปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ปฐมวัย 81.00 นาคประสิทธิ์  
ทอง ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ 88.00 วัดท่าพูด รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ 90.33 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล  
เงิน นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ไทย 72.00 วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา)  
เงิน ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 76.00 นาคประสิทธิ์  
ทองแดง การร้อยมาลัยดอกไม้สด (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 69.00 วัดดอนหวาย  
ทองแดง สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ 64.00 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล  
ทองแดง เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย 65.00 วัดไผ่หูช้าง