สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. นครราชสีมา เขต 4
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-สังคมฯ 94.00 บ้านปางละกอ ชนะเลิศ
ทอง ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 87.00 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี  
ทอง โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 92.00 บ้านวังไทร  
ทอง การพูดเพื่ออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ 87.83 บ้านท่าช้าง ชนะเลิศ
ทอง กิจกรรมสภานักเรียน (ทีม 7-10 คน) ชั้น ป.1-6 พัฒนาผู้เรียน 87.90 วัดวชิราลงกรณวราราม  
ทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย 83.10 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)  
ทอง ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ 82.00 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม  
ทอง มายากล (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 80.00 ระดมวิทยานุสรณ์  
เงิน วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก กศ.พิเศษ-ศิลปะ 78.00 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4  
เงิน โครงงานคณิตศาสตร์ สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ 76.00 หนองแวงพิทยาคม  
เงิน พูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ 77.50 บ้านท่าช้าง  
เงิน นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ทีมไม่เกิน 16 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 75.00 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1