สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง ทำอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-การงานฯ 90.00 บ้านทุ่งกรวด  
ทอง ประดิษฐ์งานใบตอง บายสีปากชาม (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-การงานฯ 80.00 จุฬาภรณ์พิชญาคาร  
ทอง ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-การงานฯ 90.30 ราชประชานุเคราะห์ ๖ รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-การงานฯ 95.00 ราชประชานุเคราะห์ ๖ ชนะเลิศ
ทอง การร้อยมาลัยดอกไม้สด (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-การงานฯ 90.66 วัดวังรีบุญเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกายฯ กศ.พิเศษ-การงานฯ 86.33 วัดจันดี  
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 83.33 บ้านคอกช้าง  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ออทิสติก กศ.พิเศษ-ศิลปะ 80.00 ราชประชานุเคราะห์ ๖  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-ศิลปะ 81.33 บ้านทะเลสองห้อง  
ทอง เต้นหางเครื่องประกอบเพลง (ทีม 5-7 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ศิลปะ 88.67 วัดท่ายาง  
ทอง ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 86.00 บ้านควนประชาสรรค์  
ทอง การจัดสวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 96.00 วัดเขาโร รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ 84.00 ฉวาง  
ทอง การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 82.25 ราชประชานุเคราะห์ ๖  
ทอง การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ 84.00 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ 83.00 วัดจันดี  
ทอง การพูดเพื่ออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ 85.83 วัดจันดี รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ทีม 6 คน) ชั้น ป.1-3 พัฒนาผู้เรียน 83.62 วัดไม้เรียง  
ทอง การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย (ทีม 6 คน) ชั้น ป.4-6 พัฒนาผู้เรียน 88.58 วัดไม้เรียง ชนะเลิศ
ทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย 85.66 บ้านบ่อมอง ชนะเลิศ
ทอง ขิม 7 หย่อง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 80.00 วัดประดิษฐาราม  
ทอง วงปี่พาทไม้แข็งเครื่องคู่ (ทีม 12 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 80.00 บ้านไร่มุสลิม  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 85.00 บ้านน้ำพุ  
ทอง ประติมากรรมนูนสูง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 82.00 วัดลำนาว  
ทอง รำวงมาตรฐาน (ทีม 8-10 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 83.20 บ้านบางตะเภา  
เงิน พูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ 73.83 วัดจันดี  
เงิน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย 75.66 วัดโคกหาด  
เงิน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย 76.50 ฉวาง  
เงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ 73.67 บ้านคลองเสาเหนือ  
เงิน ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 77.33 บ้านไสส้าน  
เงิน หุ่นยนต์บังคับมือ (ไตรกีฬา) ชั้น ม.1-3 (ทีม 3 คน) หุ่นยนต์ 79.00 วัดวังรีบุญเลิศ  
เงิน โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Thailand 4.0) ชั้น ม.1-3 หุ่นยนต์ 71.44 วัดวังรีบุญเลิศ  
ทองแดง เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย 61.00 ประชาอุทิศมูลนิธิ  
ทองแดง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน 66.66 วัดจันดี  
เข้าร่วม เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ชั้น ป.4-ป.6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย 38.89 วัดหน้าเขา  
เข้าร่วม เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ชั้น ม.1-3 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย 42.00 วัดวังรีบุญเลิศ