สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง ทำอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 85.66 วัดสโมสรสันนิบาต  
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกายฯ กศ.พิเศษ-การงานฯ 83.00 ราชประชานุเคราะห์ 8  
ทอง หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (บกพร่องทางการเรียนรู้) กศ.พิเศษ-ไทย 82.00 บ้านสระบัว  
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-ไทย 88.66 วัดสโมสรสันนิบาต ชนะเลิศ
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการได้ยิน กศ.พิเศษ-ศิลปะ 88.33 บ้านทุ่งชน  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-ศิลปะ 87.67 วัดกลาง รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกาย กศ.พิเศษ-ศิลปะ 95.30 วัดพรหมโลก ชนะเลิศ
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก กศ.พิเศษ-ศิลปะ 81.00 บ้านบางฉาง  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ออทิสติก กศ.พิเศษ-ศิลปะ 86.00 บ้านบางฉาง  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 ออทิสติก กศ.พิเศษ-ศิลปะ 83.33 วัดพระเลียบ  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกาย กศ.พิเศษ-ศิลปะ 83.00 ราชประชานุเคราะห์ 8  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ศิลปะ 90.00 ราชประชานุเคราะห์ 8  
ทอง เต้นหางเครื่องประกอบเพลง (ทีม 5-7 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ศิลปะ 86.33 บ้านโรงเหล็ก  
ทอง การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 94.00 วัดสวนศิขรบรรพต รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 85.67 วัดชลธาราม  
ทอง ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 การงานอาชีพฯ 91.33 วัดชลธาราม  
ทอง การปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ปฐมวัย 88.00 อนุบาลอินทิรา รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (ทีม 3 คน) ปฐมวัย 83.00 อนุบาลอินทิรา  
ทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย 86.80 บ้านคลองวัง รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย 80.00 บ้านท่าม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง ซออู้ (เดี่ยว)ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 96.00 ท่าศาลา ชนะเลิศ
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 81.83 บ้านฉาง  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 80.00 บ้านฉาง  
ทอง ระบำมาตรฐาน (ทีม 6-12คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 89.80 วัดสโมสรสันนิบาต รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง ละครคุณธรรม (ทีม 15-20 คน) ชั้น ป.1-ม.3 สังคมศึกษาฯ 88.00 ชุมชนบ้านบางโหนด  
ทอง มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ 88.00 ท่าศาลา  
เงิน การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 คอมพิวเตอร์ 78.20 ปทุมานุกูล  
เงิน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 72.00 บ้านบางฉาง  
เงิน ขับขานประสานเสียง (ทีมไม่เกิน 40 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 72.32 ปทุมานุกูล  
เงิน โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Thailand 4.0) ชั้น ป.1-6 หุ่นยนต์ 71.86 ชุมชนบ้านบางโหนด  
ทองแดง การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 66.83 ปทุมานุกูล  
ทองแดง วาดภาพลายเส้น Drawing (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 63.00 บ้านบางฉาง  
ทองแดง เขียนภาพไทยประเพณี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 63.00 วัดพรหมโลก  
เข้าร่วม สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ 41.00 วัดหญ้าปล้อง