สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. นราธิวาส เขต 1
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 87.67 บ้านไร่พญา  
เงิน ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 74.67 บ้านมะนังกาหยี  
ทองแดง นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ กศ.พิเศษ-ไทย 68.33 บ้านกาเยาะมาตี