สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเห็น กศ.พิเศษ-ไทย 80.33 เสนสิริอนุสรณ์  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ศิลปะ 80.00 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเห็น กศ.พิเศษ-ศิลปะ 94.00 บ้านโคกหัวช้าง รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 84.33 ไตรมิตรวิทยาคาร  
ทอง ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 การงานอาชีพฯ 92.16 ไตรมิตรวิทยาคาร รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ 100.00 มารีย์อนุสรณ์ ชนะเลิศ
ทอง พูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ 81.83 ฮั่วเคี้ยว  
ทอง ฆ้องวงเล็ก (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 94.00 บ้านตลาดชัย รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 80.67 บ้านโคกสนวน  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 81.50 บ้านหนองมันปลา กุศลสามัคคีวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 88.00 บ้านโคกสนวน  
เงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ 76.00 มารีย์อนุสรณ์  
ทองแดง สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ 64.00 มารีย์อนุสรณ์  
ทองแดง โครงงานคณิตศาสตร์ สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ 65.00 บ้านลุงม่วง  
ทองแดง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย 66.00 อนุบาลบุรีรัมย์ รองชนะเลิศอันดับ 2
เข้าร่วม สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ 38.00 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์