สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ศิลปะ 90.60 บ้านหนองตระเสก  
ทอง ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 93.00 บ้านจรเข้มาก ชนะเลิศ
ทอง การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 80.00 วัดปทุมคงคา  
ทอง ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 วิทยาศาสตร์ 83.00 บ้านชุมแสง  
ทอง จะเข้ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 83.67 บ้านเขาคอก  
ทอง วงปี่พาทไม้แข็งเครื่องคู่ (ทีม 12 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 80.20 บ้านป่าชัน  
ทอง ระบำมาตรฐาน (ทีม 6-12คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 80.20 บ้านแสลงโทน  
ทอง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ทีมไม่เกิน 16 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 84.40 นิคมพัฒนาสายโท 11  
เงิน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 77.00 ประโคนชัยวิทยา  
เงิน ระบำมาตรฐาน (ทีม 6-12คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 79.20 บ้านแสลงโทน  
เงิน นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (ทีมไม่เกิน 12 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 77.20 บ้านแสลงโทน