สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. ปราจีนบุรี เขต 1
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 ออทิสติก กศ.พิเศษ-ศิลปะ 90.33 อนุบาลเมืองปราจีนบุรี  
ทอง การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 82.00 วัดไผ่งาม รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-3 ศิลปะ 84.00 บ้านวังทะลุ