สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. พิจิตร เขต 1
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง การร้อยมาลัยดอกไม้สด (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 88.00 บ้านเนินขวาง รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเห็น กศ.พิเศษ-ไทย 86.33 บึงเฒ่าวิทยา  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ออทิสติก กศ.พิเศษ-ศิลปะ 91.00 อนุบาลสากเหล็ก  
ทอง จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 90.00 บึงเฒ่าวิทยา  
ทอง มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ 95.67 บึงเฒ่าวิทยา  
ทอง หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ (ซูโม่) ชั้น ป.1-6 (ทีม 3 คน) หุ่นยนต์ 97.00 บ้านหนองหัวปลวก  
เงิน การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 คอมพิวเตอร์ 77.60 บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1)  
เงิน เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ชั้น ม.1-3 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย 79.00 บ้านมาบกระเปา รองชนะเลิศอันดับ 2
ทองแดง เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย 64.45 บ้านมาบกระเปา  
ทองแดง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย 65.00 อนุบาลพิจิตร  
เข้าร่วม อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย 39.00 วัดหนองหลวง