สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. เพชรบุรี เขต 2
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.4-6 ภาษาไทย 93.00 วัดท่าขาม ชนะเลิศ
ทอง มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ 90.00 บ้านหนองชุมแสง  
เงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ 76.00 บ้านหนองยาว  
เงิน หุ่นยนต์บังคับมือ (ไตรกีฬา) ชั้น ม.1-3 (ทีม 3 คน) หุ่นยนต์ 76.00 บ้านโป่งเกตุ  
ทองแดง กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) (ทีมไม่เกิน 5 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน 68.20 วัดถ้ำรงค์