สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-ศิลปะ 80.00 บ้านตะกุดไผ่  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกาย กศ.พิเศษ-ศิลปะ 90.00 บ้านกลาง  
ทอง คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ 90.00 บ้านโคกสำราญ  
ทอง การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ทีม 6 คน) ชั้น ป.1-3 พัฒนาผู้เรียน 86.12 บ้านซับกระถินทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง ซออู้ (เดี่ยว)ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 83.33 บ้านคลองกรวด  
ทอง วงอังกะลุง (ทีมไม่เกิน 20 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 83.00 บ้านคลองทราย  
ทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 81.00 อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี  
ทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 82.00 บ้านแก่งหินปูน  
ทอง ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 88.00 ชุมชนบ้านวังพิกุล รองชนะเลิศอันดับ 1
เงิน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 78.83 บ้านคลองกระจังวังไทร  
เงิน ซอด้วง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 78.60 บ้านคลองกรวด  
เงิน วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 78.00 ชุมชนบ้านวังพิกุล  
เงิน ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 สุขศึกษาฯ 76.00 บ้านเนินคนธา  
ทองแดง อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย 64.00 กุลดิศวิทยานุสรณ์  
ทองแดง เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย 65.00 ชุมชนบ้านวังพิกุล  
ทองแดง ขับขานประสานเสียง (ทีมไม่เกิน 40 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 66.70 อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี  
เข้าร่วม อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย 57.00 เพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์