สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. มหาสารคาม เขต 1
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 92.00 บ้านโคกกุง ชนะเลิศ
ทอง นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเห็น กศ.พิเศษ-ไทย 81.00 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 ออทิสติก กศ.พิเศษ-ศิลปะ 83.66 วันครู2502  
ทอง พูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ 84.00 อนุบาลมหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข (ทีมไม่เกิน 40 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ-ดนตรี 83.10 เทศบาลบ้านส่องนางใย  
เงิน การพูดเพื่ออาชีพ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ 77.66 เทศบาลสามัคคีวิทยา  
ทองแดง การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย (ทีม 6 คน) ชั้น ป.4-6 พัฒนาผู้เรียน 62.15 บ้านโนนทอง  
ทองแดง อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย 60.00 หลักเมืองมหาสารคาม  
ทองแดง เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย 68.00 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)  
ทองแดง ขับขานประสานเสียง (ทีมไม่เกิน 40 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 68.40 บ้านโนนทองโนนสะอาด