สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. มุกดาหาร
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 91.00 บ้านนาตะแบง 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 89.00 บ้านสองคอน  
ทอง การปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ปฐมวัย 81.00 บ้านสานแว้  
ทอง จะเข้ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 81.67 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)  
ทอง หุ่นยนต์อัตโนมัติ (กู้ภัย) ชั้น ป.1-6 (ทีม 3 คน) หุ่นยนต์ 99.00 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) ชนะเลิศ
ทอง หุ่นยนต์อัตโนมัติ (กู้ภัย) ชั้น ม.1-3 (ทีม 3 คน) หุ่นยนต์ 88.00 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) ชนะเลิศ
เงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ 77.25 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)