สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. ยะลา เขต 3
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง พูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ 81.67 อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)  
ทอง ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 วิทยาศาสตร์ 89.00 อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง วงอังกะลุง (ทีมไม่เกิน 20 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 80.00 อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)  
ทอง มายากล (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 87.80 บ้านบ่อหิน รองชนะเลิศอันดับ 1