สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง การร้อยมาลัยดอกไม้สด (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 91.00 โสภโณประชาสรรค์ ชนะเลิศ
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเห็น กศ.พิเศษ-ไทย 96.66 เมืองร้อยเอ็ด ชนะเลิศ
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเห็น กศ.พิเศษ-ศิลปะ 86.00 เมืองร้อยเอ็ด  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเห็น กศ.พิเศษ-ศิลปะ 92.66 เมืองร้อยเอ็ด รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 วิทยาศาสตร์ 81.00 บ้านกล้วยวิทยา  
ทอง ซออู้ (เดี่ยว)ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 93.00 บ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง ขลุ่ยเพียงออ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 87.00 โสภโณประชาสรรค์  
ทอง การประกวดวงดนตรีสตริง (ทีม 3-6 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 85.17 เมืองร้อยเอ็ด  
ทองแดง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ 65.00 บ้านกล้วยวิทยา  
ทองแดง โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Thailand 4.0) ชั้น ม.1-3 หุ่นยนต์ 66.78 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)