สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. ระนอง
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง ทำอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-การงานฯ 87.60 บ้านบางกลาง  
ทอง ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-การงานฯ 89.30 บ้านบางกลาง  
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ไทย 90.00 อนุบาลระนอง  
ทอง หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (บกพร่องทางการเรียนรู้) กศ.พิเศษ-ไทย 82.67 บ้านทุ่งมะพร้าว  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการได้ยิน กศ.พิเศษ-ศิลปะ 88.66 บ้านบางกล้วยนอก  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ศิลปะ 82.00 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)  
ทอง มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการได้ยิน กศ.พิเศษ-สังคมฯ 89.33 บ้านบางกลาง  
ทอง ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 94.00 บ้านทุ่งมะพร้าว รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 91.00 บ้านหินช้าง รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 90.00 นิคมสงเคราะห์  
ทอง การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 91.00 บ้านปากน้ำ รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 92.00 บ้านสำนัก  
ทอง การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 89.00 ศรีอรุโณทัย รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ทีม 6 คน) ชั้น ป.1-3 พัฒนาผู้เรียน 87.40 บ้านบางริ้น รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง การจัดการค่ายพักแรม (ทีม 8 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน 92.40 บ้านทุ่งหงาว ชนะเลิศ
ทอง กิจกรรมสภานักเรียน (ทีม 7-10 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน 82.20 นิคมสงเคราะห์  
ทอง กิจกรรมสภานักเรียน (ทีม 7-10 คน) ชั้น ป.1-6 พัฒนาผู้เรียน 88.92 อนุบาลระนอง รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ 89.30 อนุบาลระนอง  
ทอง ขับร้องเพลงไทย (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 85.00 เทศบาลวัดอุปนันทาราม รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 82.00 เทศบาลวัดอุปนันทาราม  
ทอง ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 91.00 อนุบาลกิจติมาพร รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง รำวงมาตรฐาน (ทีม 8-10 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 80.80 นิคมสงเคราะห์  
ทอง เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ 80.80 บ้านหาดจิก  
ทอง เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ 88.80 บ้านหาดจิก  
ทอง โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ 80.83 บ้านนกงาง  
ทอง มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ 90.00 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)  
เงิน การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-การงานฯ 72.99 บ้านขจัดภัย  
เงิน นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ไทย 76.00 ทับหลีสุริยวงศ์  
เงิน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 ออทิสติก กศ.พิเศษ-ศิลปะ 76.66 อนุบาลระนอง  
เงิน ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 พัฒนาผู้เรียน 78.67 อนุบาลระนอง รองชนะเลิศอันดับ 2
เงิน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 78.67 เทศบาลวัดอุปนันทาราม  
เงิน ขับขานประสานเสียง (ทีมไม่เกิน 40 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 75.60 บ้านทุ่งหงาว รองชนะเลิศอันดับ 1
เงิน ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 79.00 เทศบาลวัดอุปนันทาราม  
ทองแดง สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ 60.00 อนุบาลระนอง  
ทองแดง การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ 66.67 บ้านสองแพรก  
ทองแดง คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.1-3 ภาษาไทย 64.00 หมิงซิน  
ทองแดง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย 60.00 หมิงซิน  
ทองแดง ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สุขศึกษาฯ 60.00 เพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)  
เข้าร่วม อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย 47.00 สหายวิทย์  
เข้าร่วม ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย 50.00 นิคมสงเคราะห์