สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. ลพบุรี เขต 2
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-การงานฯ 87.00 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157  
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-การงานฯ 92.66 บ้านเขารวก รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกายฯ กศ.พิเศษ-ไทย 91.66 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ชนะเลิศ
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ไทย 84.00 บ้านดงดินแดง  
ทอง นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-ไทย 80.33 อนุบาลอำเภอลำสนธิ  
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-ไทย 84.00 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกาย กศ.พิเศษ-ศิลปะ 86.33 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-ศิลปะ 90.00 บ้านท่าเยี่ยม ชนะเลิศ
ทอง เต้นหางเครื่องประกอบเพลง (ทีม 5-7 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ศิลปะ 91.67 บ้านท่ากรวด  
ทอง ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 87.00 บ้านท่าดินดำ  
ทอง การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 85.25 อนุบาลลำนารายณ์ รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 วิทยาศาสตร์ 84.00 บ้านใหม่โสพิมพ์  
ทอง วงอังกะลุง (ทีมไม่เกิน 21 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 92.66 บ้านเขารวก รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง ภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ 84.67 บ้านท่ากรวด  
ทอง เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ 91.00 อนุบาลสระโบสถ์ รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ 83.00 บ้านดงดินแดง  
ทอง สวดมนต์บาลีแปลไทย (ทีม 10 คน) ชั้น ป.1-ม.3 สังคมศึกษาฯ 89.00 อนุบาลลำนารายณ์  
เงิน ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 72.67 อนุบาลท่าหลวง  
ทองแดง โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Thailand 4.0) ชั้น ม.1-3 หุ่นยนต์ 67.00 บ้านหนองมะค่า  
เข้าร่วม เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ชั้น ป.4-ป.6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย 36.11 วัดโคกสลุง