สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 86.00 บ้านตาสุด  
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ กศ.พิเศษ-การงานฯ 88.33 บ้านโคกสูง  
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 81.00 บ้านไทร  
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเห็น กศ.พิเศษ-ไทย 93.66 บ้านปรือใหญ่ รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ กศ.พิเศษ-ไทย 90.00 บ้านปรือใหญ่ รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ไทย 91.66 บ้านปรือใหญ่ รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (บกพร่องทางการเรียนรู้) กศ.พิเศษ-ไทย 95.00 อนุบาลปรางค์กู่ ชนะเลิศ
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการได้ยิน กศ.พิเศษ-ศิลปะ 87.33 อนุบาลไพรบึง  
ทอง การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ 81.00 บ้านหนองแวง รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง เครื่องร่อนแบบเดินตาม (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 นักบินน้อย 100.00 นิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) ชนะเลิศ
ทอง การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย (ทีม 6 คน) ชั้น ป.4-6 พัฒนาผู้เรียน 83.06 บ้านสร้างใหญ่ รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง กิจกรรมสภานักเรียน (ทีม 7-10 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน 84.70 บ้านตาสุด  
ทอง ขลุ่ยเพียงออ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 95.00 บ้านตาสุด รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 86.33 บ้านปรือใหญ่ รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 90.33 บ้านปรือใหญ่ รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 93.00 อนุบาลศรีประชานุกูล รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 85.00 บ้านกันโทรกประชาสรรค์  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 84.00 บ้านกันโทรกประชาสรรค์  
ทอง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ทีมไม่เกิน 16 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 86.60 บ้านชำแระกลาง  
ทอง โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ 82.00 บ้านขี้นาค  
ทอง ละครคุณธรรม (ทีม 15-20 คน) ชั้น ป.1-ม.3 สังคมศึกษาฯ 86.75 บ้านป่าใต้  
ทอง ละครประวัติศาสตร์ (ทีม 15-20 คน) ชั้น ป.1-ม.3 สังคมศึกษาฯ 87.20 บ้านสะเดาใหญ่  
เงิน โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Thailand 4.0) ชั้น ม.1-3 หุ่นยนต์ 72.33 สวัสดีวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 1
ทองแดง หนังสือเล่มเล็ก(ทีม 3 คน) ชั้น ม. 1-3 พัฒนาผู้เรียน 60.30 วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)  
ทองแดง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย 64.00 บ้านอาวอย