สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 88.00 บ้านตระกวน รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 95.00 บ้านตาหมื่น ชนะเลิศ
ทอง สวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 92.00 บ้านตระกาศขอนแก่น ชนะเลิศ
ทอง นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก กศ.พิเศษ-ไทย 87.00 บ้านกระแชงใหญ่ รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเห็น กศ.พิเศษ-ศิลปะ 94.66 บ้านหนองฮาง ชนะเลิศ
ทอง การจัดสวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 92.00 บ้านตระกาศขอนแก่น  
ทอง คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ 90.00 บ้านสามเส้า รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ทีม 6 คน) ชั้น ป.1-3 พัฒนาผู้เรียน 91.90 เกษตรประชาตาทวด ชนะเลิศ
ทอง กิจกรรมสภานักเรียน (ทีม 7-10 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน 80.00 บ้านภูดินพัฒนา  
ทอง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน 87.00 บ้านหนองเม็กพิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ก (ทีมไม่เกิน 40 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ-ดนตรี 88.30 บ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา  
ทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 83.00 โชติพันธ์วิทยาสามัคคี  
ทอง เขียนภาพไทยประเพณี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 89.00 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ 80.33 บ้านดอนข่า  
ทอง โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ 89.83 บ้านดอนข่า  
ทอง ภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-6 สังคมศึกษาฯ 88.67 บ้านขุนหาญ  
ทอง เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ 96.17 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) ชนะเลิศ
ทอง โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Thailand 4.0) ชั้น ป.1-6 หุ่นยนต์ 84.57 บ้านโคกเจริญ ชนะเลิศ
เงิน การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ไทย 78.50 บ้านโพธิ์กระสังข์  
เงิน การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ 75.63 บ้านโคกระเวียง  
เงิน คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ม.1-3 ภาษาไทย 72.00 บ้านสามเส้า  
เงิน แอโรบิก (ทีม 15 คน) ชั้น ป.1-6 สุขศึกษาฯ 78.67 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)  
ทองแดง ขับร้องเพลงไทย (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 68.30 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)  
เข้าร่วม อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ 54.00 บ้านโพธิ์กระสังข์  
เข้าร่วม เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย 49.34 บ้านสะพุง