สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. สกลนคร เขต 2
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง ทำอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 86.66 บ้านหนองผือ  
ทอง การร้อยมาลัยดอกไม้สด (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-การงานฯ 96.33 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) ชนะเลิศ
ทอง สวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 92.00 อนุบาลสว่างแดนดิน รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-การงานฯ 87.33 บ้านผักคำภู  
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเห็น กศ.พิเศษ-ไทย 92.00 บ้านตาลเลียน  
ทอง นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-ไทย 81.00 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ศิลปะ 89.00 บ้านหนองหวาย  
ทอง โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 83.00 บ้านโนนเรือตอเรือ  
ทอง การจัดสวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 95.00 บ้านนาดอกไม้ รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 82.33 บ้านผ้าขาวโพนแพง  
ทอง การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 95.33 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) ชนะเลิศ
ทอง การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 90.00 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) ชนะเลิศ
ทอง โครงงานคณิตศาสตร์ บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ 90.00 บ้านผักคำภู รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 80.50 บ้านนาสีนวล  
ทอง เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย 85.36 บ้านหนองเบญจ  
ทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (ทีม 3 คน) ปฐมวัย 82.00 บ้านสูงเนินสามัคคี  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 87.50 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ชนะเลิศ
ทอง วงอังกะลุง (ทีมไม่เกิน 21 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 87.33 บ้านผักคำภู  
ทอง วงปี่พาทไม้แข็งเครื่องคู่ (ทีม 12 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 83.20 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126  
ทอง เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 82.00 บ้านหนองแวงน้อย  
ทอง เขียนภาพไทยประเพณี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 88.00 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ  
ทอง รำวงมาตรฐาน (ทีม 8-10 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 89.60 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ชนะเลิศ
ทอง ระบำมาตรฐาน (ทีม 6-12คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 84.40 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ทีมไม่เกิน 16 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 86.20 อนุบาลสุวรรณเทน  
ทอง เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ 83.00 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)  
ทอง เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ 82.40 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)  
ทอง เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ 90.00 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126  
ทอง ภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-6 สังคมศึกษาฯ 93.67 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง สวดมนต์บาลีแปลไทย (ทีม 10 คน) ชั้น ป.1-ม.3 สังคมศึกษาฯ 87.67 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)  
เงิน นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ กศ.พิเศษ-ไทย 75.00 บ้านโนนทรายคำ  
เงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย 71.00 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126  
เงิน ขิม 7 หย่อง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 75.66 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)  
เงิน ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 79.00 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)  
เข้าร่วม เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ชั้น ป.4-ป.6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย 38.89 บ้านโคกสามัคคี