สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. สงขลา เขต 1
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-การงานฯ 89.60 บ้านเขาแดง  
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ กศ.พิเศษ-ไทย 84.30 บ้านน้ำกระจาย  
ทอง นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ กศ.พิเศษ-ไทย 80.67 บ้านน้ำกระจาย รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 85.67 บ้านแหลมหาด  
ทอง พูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ 81.00 สงขลาวิทยามูลนิธิ  
ทอง ระนาดเอก (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 87.00 เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)  
ทอง ฆ้องวงใหญ่ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 82.00 วัดทุ่งหวังใน  
ทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 81.33 เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)  
ทอง วงปี่พาทไม้แข็งเครื่องคู่ (ทีม 12 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 85.40 เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)  
ทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 91.00 วัดโตนดด้วน รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ทีมไม่เกิน 16 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 94.40 เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) ชนะเลิศ
เงิน เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย 77.00 วิเชียรชม  
เงิน ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 79.00 เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)  
เงิน การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 77.00 วัดโตนดด้วน  
เงิน โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ 77.17 วัดปะโอ