สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. สตูล
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 89.00 บ้านกาแบง รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-การงานฯ 82.00 บ้านห้วยมะพร้าว  
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-การงานฯ 82.66 บ้านคลองขุด  
ทอง นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก กศ.พิเศษ-ไทย 90.00 บ้านขอนคลาน ชนะเลิศ
ทอง หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (บกพร่องทางการเรียนรู้) กศ.พิเศษ-ไทย 83.00 บ้านหาดทรายยาว  
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-ไทย 85.33 บ้านลาหงา รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-ไทย 91.00 บ้านปากบาง  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-ศิลปะ 81.66 บ้านปากบาง  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 ออทิสติก กศ.พิเศษ-ศิลปะ 92.00 อนุบาลทุ่งหว้า  
ทอง ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 93.33 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 86.00 บ้านตำมะลังเหนือ  
ทอง โครงงานคณิตศาสตร์ สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ 80.00 บ้านคลองขุด รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ 81.33 บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา  
ทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ 85.00 อนุบาลสตูล รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ 82.00 อนุบาลละงู ชนะเลิศ
ทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ 85.92 บ้านคลองขุด  
ทอง ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ 81.00 บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49  
ทอง วงอังกะลุง (ทีมไม่เกิน 21 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 82.66 บ้านคลองขุด  
ทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 90.00 บ้านค่ายรวมมิตร รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ 86.00 บ้านบุโบย  
เงิน นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเห็น กศ.พิเศษ-ไทย 74.33 บ้านปากบาง  
เงิน ประติมากรรมลอยตัว (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 74.00 บ้านปากบาง  
ทองแดง กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) (ทีมไม่เกิน 5 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน 60.60 บ้านดาหลำ  
ทองแดง เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย 65.00 อนุบาลสตูล  
ทองแดง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท)(ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย 62.33 อนุบาลมะนัง