สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. สุโขทัย เขต 2
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง ทำอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-การงานฯ 87.30 บ้านสันติสุข  
ทอง ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-การงานฯ 81.00 บ้านสันติสุข  
ทอง การร้อยมาลัยดอกไม้สด (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 86.66 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก กศ.พิเศษ-ไทย 84.00 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)  
ทอง ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 95.67 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ 86.00 บ้านไผ่ตะล่อม  
ทอง คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ 80.00 อนุบาลศรีสำโรง  
ทอง การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-3 ศิลปะ 92.00 บ้านป่ากล้วย ชนะเลิศ
ทอง ระนาดทุ้ม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 81.00 วัดคลองกระจง  
ทอง จะเข้ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 92.00 เทศบาลเมืองสวรรคโลก รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง จะเข้ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 80.33 บ้านดงไทยวิทยา  
ทอง ขิม 7 หย่อง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 81.33 หาดเสี้ยววิทยา  
ทอง วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว (ทีม 15 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 81.70 เทศบาลเมืองสวรรคโลก  
ทอง วงปี่พาทไม้แข็งเครื่องคู่ (ทีม 12 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 81.40 เทศบาลเมืองสวรรคโลก  
ทอง ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 84.00 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)  
ทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 95.00 อนุบาลศรีสำโรง ชนะเลิศ
ทอง โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ 80.00 บ้านห้วยไคร้  
เงิน เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย 77.00 วัดบ้านกรุ  
ทองแดง อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย 61.00 บ้านปากคะยาง  
ทองแดง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย 68.33 บ้านห้วยโป้  
ทองแดง ขับร้องเพลงไทย (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 67.60 บ้านป่ากล้วย  
เข้าร่วม การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-ไทย 0.00 บ้านแม่ทุเลา