สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. สุรินทร์ เขต 1
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-การงานฯ 82.00 บ้านกางของ  
ทอง สวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 94.00 บ้านคาบ รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก กศ.พิเศษ-ไทย 81.00 บ้านแตล  
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ออทิสติก กศ.พิเศษ-ไทย 81.00 หนองโตง สุรวิทยาคม  
ทอง การปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ปฐมวัย 87.00 บ้านช่างปี่ รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ 82.75 บ้านกาเกาะระโยง  
ทอง วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ก (ทีมไม่เกิน 40 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ-ดนตรี 88.50 บ้านโคกวัด  
ทอง เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ 90.17 บ้านสวาย  
ทอง มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ 90.67 หนองโตง สุรวิทยาคม  
ทอง แอโรบิก (ทีม 15 คน) ชั้น ป.1-6 สุขศึกษาฯ 85.33 เมืองสุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง หุ่นยนต์อัตโนมัติ (กู้ภัย) ชั้น ม.1-3 (ทีม 3 คน) หุ่นยนต์ 81.00 บ้านสำโรง-โคกเพชร  
เงิน คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.4-6 ภาษาไทย 72.00 อนุบาลจอมพระ  
เงิน วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 73.00 บ้านสดอ  
ทองแดง คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 คณิตศาสตร์ 66.00 อนุบาลสุรินทร์  
ทองแดง หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ (ซูโม่) ชั้น ป.1-6 (ทีม 3 คน) หุ่นยนต์ 68.00 บ้านห้วยโนนเจริญ