สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. สุรินทร์ เขต 2
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง การร้อยมาลัยดอกไม้สด (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 84.33 บ้านขุนไชยทอง  
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการได้ยิน กศ.พิเศษ-ศิลปะ 91.66 บ้านนางเข็ม รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกาย กศ.พิเศษ-ศิลปะ 90.60 บ้านตั้งใจ  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกาย กศ.พิเศษ-ศิลปะ 94.00 บ้านซาต(มงคลวิทยา) ชนะเลิศ
ทอง การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 90.00 สระขุดดงสำราญวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ทีม 6 คน) ชั้น ป.1-3 พัฒนาผู้เรียน 84.28 บ้านลุงปุง  
ทอง ระนาดเอก (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 84.00 บ้านสำโรง(ชุมพลบุรี)  
ทอง ซออู้ (เดี่ยว)ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 81.33 บ้านปรีง  
ทอง ขับร้องเพลงสากล ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 88.33 บ้านนาดี  
เงิน นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ไทย 78.00 บ้านผำ  
เงิน ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 76.67 บ้านซาต(มงคลวิทยา)  
เงิน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 74.67 บ้านโสมน  
เงิน ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 73.00 บ้านนาดี  
เงิน ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 สุขศึกษาฯ 75.00 บ้านหนองระฆัง  
ทองแดง คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.1-3 ภาษาไทย 68.00 บ้านหนองกระทุงตากแดด  
ทองแดง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท)(ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย 66.00 บ้านซาต(มงคลวิทยา)  
เข้าร่วม อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย 44.00 บ้านโนนเปือย