สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. อุดรธานี เขต 2
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-การงานฯ 92.00 บ้านเชียงกรม รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-ศิลปะ 84.00 ทับกุงประชานุกูล รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 คณิตศาสตร์ 86.00 บ้านกุดจิก ชนะเลิศ
ทอง คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ 94.00 บ้านกุดจิก รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 คอมพิวเตอร์ 91.80 บ้านเชียงกรม ชนะเลิศ
ทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ 90.60 อนุบาลหนองแสง รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง ละครประวัติศาสตร์ (ทีม 15-20 คน) ชั้น ป.1-ม.3 สังคมศึกษาฯ 84.40 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์  
ทอง แอโรบิก (ทีม 15 คน) ชั้น ม.1-3 สุขศึกษาฯ 82.33 บ้านปะโค รองชนะเลิศอันดับ 2
เงิน เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ชั้น ม.1-3 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย 75.00 บ้านนาดีโคกกลาง  
ทองแดง เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย 64.00 บ้านหนองกุงทับม้า