สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. อุบลราชธานี เขต 2
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ 96.00 บ้านดงตาหวัง ชนะเลิศ
ทอง คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ 93.00 บ้านดงตาหวัง รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D Animation (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ 82.00 บ้านนาตาลเหนือ  
ทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ 80.16 บ้านบกหนองทันน้ำ  
ทอง ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 วิทยาศาสตร์ 82.00 ชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์)  
ทอง ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ 84.00 บ้านบกหนองทันน้ำ  
ทอง เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ 88.50 บ้านตากแดด  
ทองแดง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ 64.00 บ้านพะลอง  
ทองแดง ขับขานประสานเสียง (ทีมไม่เกิน 40 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 69.30 บ้านบกหนองทันน้ำ