สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. อุบลราชธานี เขต 3
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา กศ.พิเศษ-ไทย 83.00 บ้านไฮหย่อง  
ทอง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ กศ.พิเศษ-ศิลปะ 94.00 บ้านไฮหย่อง รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ 96.00 บ้านหนองกุง รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 83.00 อนุบาลศรีเมืองใหม่  
ทอง เครื่องร่อนแบบเดินตาม (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 นักบินน้อย 97.68 บ้านชาด(พิบูล) รองชนะเลิศอันดับ 2
ทอง ระนาดเอก (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 84.00 บ้านคำหนามแท่ง  
ทอง ฆ้องวงใหญ่ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ดนตรี 90.00 บ้านคำหนามแท่ง  
ทอง ฆ้องวงเล็ก (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 87.00 บ้านคำหนามแท่ง  
ทอง ประติมากรรมนูนต่ำ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 84.00 ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)  
ทอง มายากล (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ-นาฎศิลป์ 82.20 บ้านนาบัว  
ทอง โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ 84.33 บ้านหนองกุง รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง สวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ (ทีม 10 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ 83.80 บ้านท่าเสียวคันลึม  
เงิน นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ กศ.พิเศษ-ไทย 72.34 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17  
เงิน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 78.33 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)  
เงิน ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี 76.50 บ้านนาเอือด  
ทองแดง การพูดเพื่ออาชีพ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ 68.66 บ้านคำก้อม  
เข้าร่วม อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ 50.00 ชุมชนบ้านระเว