สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (28-30 ม.ค.60) แยกประเภท สพป. สพป. อุบลราชธานี เขต 4
เหรียญ กิจกรรม กลุ่มสาระ คะแนน โรงเรียน หมายเหตุ
ทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกายฯ กศ.พิเศษ-การงานฯ 91.64 บ้านโนนแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
ทอง การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-3 ศิลปะ 81.00 บ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)  
ทอง วาดภาพลายเส้น Drawing (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 82.00 บ้านหนองเทา  
เข้าร่วม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ 42.00 บ้านโพนเมือง รองชนะเลิศอันดับ 2