ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๕๙ ระดับเขตพื้นที่ สพป.ศก.๑ ดังนี้