ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๐ ระดับเขตพื้นที่ สพป.ศก.๑ ดังนี้