สรุปเหรียญทักษะวิชาการ สพป.ศก.1 ปี 2554
ที่ โรงเรียน ทองเงินแดง รวมกลุ่ม
1 อนุบาลศรีสะเกษ 9311 1105สวนสมเด็จ
2 อนุบาลวัดพระโต 8016 7103หลวงพ่อโต
3 มารีวิทยา 6516 788เอกชน
4 อนุบาลกันทรารมย์ 5311 1882กลาง กร.
5 รวมสินวิทยา 3613 1059เอกชน
6 บ้านน้ำเกลี้ยง 3220 961น้ำเกลี้ยง
7 บ้านหนองแวง 3212 751น้ำเกลี้ยง
8 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 3118 857ยางชุมฯ
9 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 3114 1459บูรพาฯ
10 วัดหลวงวิทยา 296 1045เอกชน
11 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 2620 1460ฟากมูลฯ
12 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก 267 538บูรพาฯ
13 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 2418 850ประจิมฯ
14 บ้านดูนสิม (อสพป.๘) 239 840มิตรภาพ
15 บ้านโพนยาง 2225 1461วห.2
16 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) 2214 743วห.1
17 บ้านแทงวิทยา 2213 843สวนสมเด็จ
18 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 2116 946น้ำเกลี้ยง
19 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 214 530มิตรภาพ
20 อนุบาลพยุห์ 2016 1147พยุห์
21 บ้านกะเอิน 2014 539วห.1
22 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1913 941ประจิมฯ
23 บ้านคอนกาม 196 530ยางชุมฯ
24 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 1812 1141วห.2
25 บ้านละทาย 185 629ฟากมูลฯ
26 บ้านบูรพา 184 426ทักษิณฯ
27 บ้านขาม 183 324ฟากมูลฯ
28 บ้านร่องสะอาด 1711 1038พยุห์
29 บ้านหนองแวง 1710 1037บูรพาฯ
30 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 1710 1037สวนสมเด็จ
31 บ้านลิ้นฟ้า 178 732ยางชุมฯ
32 บ้านโนนแกด 174 324ศรีลำดวน
33 บ้านรุ่ง 1614 939น้ำเกลี้ยง
34 บ้านค้อเมืองแสน 1612 1038ยางชุมฯ
35 บ้านโนนดู่ 1612 735วห.2
36 บ้านโนนคูณ 167 1134ยางชุมฯ
37 อนุบาลน้ำเพชร 1517 941เอกชน
38 บ้านสบาย 1513 1038น้ำเกลี้ยง
39 บ้านจาน 1512 633ทักษิณฯ
40 ตะดอบวิทยา 157 628ศรีลำดวน
41 บ้านโนนคูณ 156 728บูรพาฯ
42 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 155 323ฟากมูลฯ
43 บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) 1415 1342สวนสมเด็จ
44 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 146 121ทักษิณฯ
45 บ้านกอกหัวนา 1312 530ฟากมูลฯ
46 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 139 628พยุห์
47 มารดาทรงธรรม 139 628เอกชน
48 บ้านหนองแวงโพนเขวา 138 627หลวงพ่อโต
49 บ้านเปือยประชาสามัคคี 129 829พยุห์
50 บ้านเมืองน้อยหนองมุข 125 623ฟากมูลฯ
51 บ้านกล้วย 124 521กลาง กร.
52 บ้านโพนค้อ 1111 1032ศรีลำดวน
53 บ้านบกขี้ยาง 118 524กลาง กร.
54 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 117 523หลวงพ่อโต
55 บ้านสว่าง 117 321วห.1
56 บ้านเกาะ 116 623ทักษิณฯ
57 จินดาวิทยาคาร ๓ 115 723ศรีลำดวน
58 บ้านโนนเพ็ก 115 319พยุห์
59 บ้านหางว่าวโนนบัว 114 823ศรีลำดวน
60 บ้านหนองกุงสนามชัย 114 419บูรพาฯ
61 บ้านโนนหนองสิม 109 928น้ำเกลี้ยง
62 บ้านโคกสะอาด 109 524บูรพาฯ
63 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 108 1230ยางชุมฯ
64 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) 108 523ทักษิณฯ
65 บ้านอาลัย 107 724ทักษิณฯ
66 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 107 623กลาง กร.
67 บ้านหัววัวหนองนารี 106 622วห.1
68 บ้านอีต้อม 106 319กลาง กร.
69 บ้านละเอาะ 105 520น้ำเกลี้ยง
70 วัดมหาพุทธาราม 103 518เอกชน
71 เทศบาล ๒ รัชมังคลานุสรณ์ 103 013เทศบาล
72 บ้านหนองครก 97 925สวนสมเด็จ
73 บ้านน้ำคำ 96 621พระธาตุฯ
74 บ้านหนองเตย 95 822พยุห์
75 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 95 822ประจิมฯ
76 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 95 317ฟากมูลฯ
77 บ้านยางชุมใหญ่ 95 216ยางชุมฯ
78 บ้านโพนทราย โนนเรือ 94 518ทักษิณฯ
79 บ้านคูซอด 93 113พระธาตุฯ
80 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 87 621หลวงพ่อโต
81 บ้านหนองดุมหนองม่วง 87 419กลาง กร.
82 บ้านหนองรัง 86 822พยุห์
83 บ้านก้านเหลือง 85 1023สวนสมเด็จ
84 บ้านหญ้าปล้อง 85 821พระธาตุฯ
85 บ้านหนองมะแซว 85 619มิตรภาพ
86 บ้านเจ้าทุ่ง 84 618วห.1
87 บ้านโนนผึ้ง 83 415กลาง กร.
88 บ้านโพนดวน 83 314วห.1
89 บ้านเหล่าฝ้าย 82 010ประจิมฯ
90 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 76 720กลาง กร.
91 บ้านหนองแลงระไง 76 417น้ำเกลี้ยง
92 บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) 76 215พยุห์
93 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 75 921ฟากมูลฯ
94 บ้านเห็นอ้ม 75 517วห.2
95 บ้านเปือย 74 718ฟากมูลฯ
96 บ้านลุมพุกคูวงศ์ 74 617น้ำเกลี้ยง
97 บ้านมะกรูด 73 414มิตรภาพ
98 บ้านหอยโนนดู่ 72 514ยางชุมฯ
99 กลุ่มโรงเรียนกกยางสร้างกี่ 72 312มิตรภาพ
100 บ้านหนองกันจอ 71 412วห.1
101 บ้านนาม่อง-นาเมือง 71 19ประจิมฯ
102 บ้านหนองโนวิทยา 612 826พระธาตุฯ
103 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 69 520ทักษิณฯ
104 บ้านเวาะวิทยาคม 69 520ประจิมฯ
105 บ้านบกแดงผักขะย่า 68 721ประจิมฯ
106 บ้านแดงเหล่ายอด 67 316ศรีลำดวน
107 บ้านเวาะ 67 215พระธาตุฯ
108 บ้านตำแยหนองเม็ก 65 516พยุห์
109 บ้านสะเต็ง 63 413น้ำเกลี้ยง
110 บ้านผักบุ้ง 63 312ทักษิณฯ
111 บ้านก้อนเส้า 63 211บูรพาฯ
112 บ้านหนองทามใหญ่ 62 210มิตรภาพ
113 กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน 60 39ฟากมูลฯ
114 บ้านหนองหัวช้าง 60 06กลาง กร.
115 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 59 216บูรพาฯ
116 บ้านพะแนงวิทยา 57 315ทักษิณฯ
117 บ้านดินดำ 56 718ยางชุมฯ
118 บ้านหนองเทา 56 415มิตรภาพ
119 บ้านหนองแคนหนองเทา 55 919ศรีลำดวน
120 บ้านขี้เหล็ก 55 212น้ำเกลี้ยง
121 บ้านหนองหวาย 54 716กลาง กร.
122 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 54 514สวนสมเด็จ
123 บ้านหนองทุ่ม 54 211วห.2
124 บ้านโนนสมบูรณ์ 54 211บูรพาฯ
125 บ้านโพนแดง 54 211ศรีลำดวน
126 บ้านสะพุง 53 412น้ำเกลี้ยง
127 อนุบาลวังหิน 52 29วห.1
128 บ้านทุ่งน้อย 52 18วห.2
129 บ้านทุ่งสว่าง 52 07น้ำเกลี้ยง
130 บ้านหนองไฮ 51 511ฟากมูลฯ
131 บ้านยางน้อยตองปิด 51 39น้ำเกลี้ยง
132 บ้านสวนกล้วย 51 39น้ำเกลี้ยง
133 บ้านอิปาด 51 17ฟากมูลฯ
134 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) 49 518สวนสมเด็จ
135 บ้านหนองนาโพธิ์ 48 921วห.2
136 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 47 617ศรีลำดวน
137 ชุมชนหนองสังข์ 46 616วห.2
138 บ้านเขวา 46 414ฟากมูลฯ
139 บ้านตีกา 46 111วห.2
140 บ้านนาดี 45 615ทักษิณฯ
141 บ้านหนองบัวไชยวาน 45 615กลาง กร.
142 บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) 45 312พยุห์
143 บ้านหนองถ่ม 45 110กลาง กร.
144 บ้านหนองสนม 45 09ประจิมฯ
145 บ้านเอกสร้างเรือง 44 614พระธาตุฯ
146 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ 44 412วห.1
147 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 44 311ศรีลำดวน
148 บ้านปลาข่อ 44 210ประจิมฯ
149 บ้านหมากเขียบ 44 210สวนสมเด็จ
150 บ้านกระถุน 43 512พยุห์
151 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 43 18ฟากมูลฯ
152 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 42 511สวนสมเด็จ
153 บ้านแวด 42 410น้ำเกลี้ยง
154 บ้านเจี่ย 42 17ฟากมูลฯ
155 บ้านหนองโอง 42 06กลาง กร.
156 บ้านหนองไผ่ 41 27พระธาตุฯ
157 บ้านเสือบอง 41 16ศรีลำดวน
158 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ 40 610วห.1
159 บ้านหัวเหล่า 310 922ประจิมฯ
160 บ้านซำโพธิ์ 38 314สวนสมเด็จ
161 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 37 010ฟากมูลฯ
162 บ้านขมิ้น 36 413ศรีลำดวน
163 บ้านสร้างบาก 35 412วห.2
164 บ้านหนองบาง 35 311น้ำเกลี้ยง
165 บ้านลุมภู 35 19น้ำเกลี้ยง
166 บ้านหนองเข็งเหล่าแค 34 310หลวงพ่อโต
167 บ้านดงยาง 34 29วห.1
168 บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง 34 18บูรพาฯ
169 บ้านโนนแย้ 33 713พระธาตุฯ
170 บ้านหนองบัว 33 511วห.1
171 บ้านจานหนองคู 33 511ศรีลำดวน
172 บ้านทุ่ง 33 511วห.2
173 บ้านเท่อเล่อ 33 410บูรพาฯ
174 บ้านหนองหิน 33 410บูรพาฯ
175 เทศบาล ๗ หนองตะมะพันทาฯ 33 410เทศบาล
176 บ้านสีถาน 33 39ทักษิณฯ
177 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 33 39ยางชุมฯ
178 บ้านหนองหว้าทับทัย 33 28พยุห์
179 บ้านหนองตาเชียง 33 17วห.2
180 บ้านสำโรงโคเฒ่า 33 06พยุห์
181 บ้านหนองแก้วสำโรง 32 27หลวงพ่อโต
182 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) 32 27กลาง กร.
183 บ้านผักขย่าใหญ่ 32 16ประจิมฯ
184 บ้านยางเครือ 32 16ยางชุมฯ
185 บ้านหนองสวง 31 48สวนสมเด็จ
186 บ้านหนองคู 31 48วห.2
187 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ 31 37สวนสมเด็จ
188 มหาราช ๓ 30 47หลวงพ่อโต
189 บ้านบก 29 314สวนสมเด็จ
190 บ้านหอยสะเดาพัฒนา 26 19พระธาตุฯ
191 บ้านบัวระรมย์ 25 512น้ำเกลี้ยง
192 บ้านกอก 25 411ฟากมูลฯ
193 บ้านหนองสาดโนนเจริญ 25 411สวนสมเด็จ
194 บ้านผักขะ 25 07ยางชุมฯ
195 บ้านโนนอีปังโพนวัว 24 410หลวงพ่อโต
196 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 24 39บูรพาฯ
197 บ้านเหม้าหนองเรือ 24 28ฟากมูลฯ
198 บ้านหนองออ 24 28พยุห์
199 บ้านสร้างหว้า 23 1217พยุห์
200 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) 23 712วห.1
201 บ้านหนองโพธิ์ 23 49สวนสมเด็จ
202 บ้านหนองบัวท่าช้าง 23 16ทักษิณฯ
203 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 22 59วห.1
204 บ้านโปร่ง 22 37ประจิมฯ
205 บ้านโนนสายหนองหว้า 22 37วห.1
206 บ้านป่าไร่ 22 26พยุห์
207 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 22 15ทักษิณฯ
208 บ้านโนนสว่าง 22 04ประจิมฯ
209 บ้านโนนสะอาดอีตู้ 21 710ทักษิณฯ
210 บ้านก่อโนนหล่อง 21 14ศรีลำดวน
211 บ้านหนองม่วงหนองแวง 21 14ศรีลำดวน
212 บ้านจอมวิทยา 21 14ยางชุมฯ
213 บ้านลิงไอ 20 1012วห.1
214 บ้านโพนงาม 20 35ประจิมฯ
215 บ้านบอนวิทยา 20 13ยางชุมฯ
216 บ้านกะวัน 15 28น้ำเกลี้ยง
217 บ้านคูเมือง 14 611พยุห์
218 บ้านโนนสว่าง 14 38น้ำเกลี้ยง
219 บ้านหนองม่วงหนองแต้ 14 27พยุห์
220 บ้านทุ่ม 14 16ศรีลำดวน
221 บ้านหนามแท่ง 14 05ฟากมูลฯ
222 บ้านทุ่งพาย 13 913กลาง กร.
223 บ้านหยอด 13 711ประจิมฯ
224 บ้านร่องเก้า 12 58บูรพาฯ
225 บ้านโนนดู่ 12 58บูรพาฯ
226 บ้านทาม 12 47ฟากมูลฯ
227 บ้านยางน้อยสามัคคี 12 25ฟากมูลฯ
228 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 11 24หลวงพ่อโต
229 บ้านเลิงแฝก 11 02กลาง กร.
230 บ้านเปือย 10 45พระธาตุฯ
231 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย 10 12วห.1
232 บ้านหนองพะแนง 06 511น้ำเกลี้ยง
233 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 06 06วห.1
234 บ้านโนนงาม 05 49น้ำเกลี้ยง
235 บ้านหนองอีกว่าง 05 49มิตรภาพ
236 บ้านหนองตลาด 04 26ประจิมฯ
237 บ้านหนองนาเวียง 03 36น้ำเกลี้ยง
238 บ้านทุ่งมั่ง 03 25ฟากมูลฯ
239 บ้านดอนกลาง 03 25สวนสมเด็จ
240 บ้านโคกเพ็ก 03 14พยุห์
241 บ้านแกประชาสามัคคี 02 57ศรีลำดวน
242 บ้านหนองคำ 02 57พระธาตุฯ
243 บ้านอะลางหัวขัว 02 46พยุห์
244 บ้านดอนสั้น 02 35หลวงพ่อโต
245 บ้านยางกุดนาคำ 02 35สวนสมเด็จ
246 บ้านขามป้อม 02 13ทักษิณฯ
247 บ้านฮ่องแข้ดำ 02 02ศรีลำดวน
248 บ้านจิกกะลา 02 02ทักษิณฯ
249 บ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗) 01 34พยุห์
250 บ้านหนองค้า 01 34พยุห์
251 บ้านสร้างสะแบง 01 23วห.1
252 บ้านแก้ง 01 23ยางชุมฯ
253 มานิตวิทยาคม 01 12เอกชน
254 บ้านกระหวันโนนเจริญ 01 12พยุห์
255 บ้านขนวน 00 55พยุห์
256 บ้านสะมัด 00 44วห.2
257 บ้านเสมอใจ 00 33พยุห์
258 บ้านบัวน้อยโนนปอ 00 22ฟากมูลฯ
259 บ้านดู่ 00 11ทักษิณฯ
260 บ้านโนนติ้ว 00 00ยางชุมฯ
261 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม 00 00หลวงพ่อโต
รวม2072134811754595