ประกาศ กำหนดการ คำสั่ง เว็บระดับภาค สพฐ.
เกณฑ์แข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ๒๕๖๑
ปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ พลศึกษาฯ หุ่นยนต์ ทัศนศิลป์ ดนตรี
นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ ต่างประเทศ พัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ นักบินน้อย คอมพิวเตอร์ ศิลปะอีสาน

*** ให้ตัวแทน สพป.ศก.1 << ตรวจสอบรายชื่อตัวแทนแข่งขันระดับชาติ >> ลำดับแข่งขันที่ 47
หากต้องการแก้ไข เพิ่มรูปภาพ พิมพ์บัตรประจำตัว นร./ครู ให้ใช้รหัส รร. เข้าระบบที่ << เข้าระบบ >>
เข้าเมนู ลงทะเบียนแข่งขัน แก้ไขได้ถึง 23 พ.ย.61 เข้าระบบไม่ได้ติดต่อ ไลน์ ID: ttwanna ***