"; $cl0='#b6b6b6'; $cl1='#e5e5e5'; $cl2='#ffffff'; echo <<
ประกาศ กำหนดการ คำสั่ง เว็บระดับภาค สพฐ.
เกณฑ์แข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ๒๕๖๑
ปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ พลศึกษาฯ หุ่นยนต์ ทัศนศิลป์ ดนตรี
นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ ต่างประเทศ พัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ นักบินน้อย คอมพิวเตอร์ ศิลปะอีสาน

*** ให้ตัวแทน สพป.ศก.1 แข่งขันระดับชาติ ที่บุรีรัมย์ << ตรวจสอบรายชื่อตัวแทนแข่งขันระดับชาติ >>
หากต้องการแก้ไข เพิ่มเติม รายชื่อ นร./ครู ให้ใช้รหัส รร. เดิม เข้าระบบที่ << เข้าระบบ >>
เข้าเมนู ลงทะเบียนแข่งขัน แก้ไขได้ถึง 23 พ.ย.61 ***

TH; ?>