ประกาศ สพป.ศก.1 กำหนดการ คำสั่ง สมัครแข่งขัน
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับชาติ
ปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ พลศึกษาฯ หุ่นยนต์ ทัศนศิลป์ ดนตรี
นาฏศิลป์ การงานอาชีพฯ ต่างประเทศ พัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ นักบินน้อย คอมพิวเตอร์ ศิลปะอีสาน